Frivillighet i Helgerud


Intervju med frivillige i  2018

I Helgerud har vi mange frivillige som bidrar til at vi har en levende og inkluderende menighet med mange aktivitetstilbud for barn, unge og voksne. For å få et innblikk i den mangfoldige innsatsen som gjøres, hadde vi i 2018 hatt en intervjuserie hvor vi ble kjent med flere av dem som bidrar. Nedenfor finner du alle intervjuene (klikk på navnet). 
 

Dersom du skulle ha lyst til å bli med og gjøre en innsats, liten eller stor, for Helgerud menighet, ta gjerne kontakt med en av de ansatte i menigheten!

                                                                                   


Veronika Knudsen 

                                       

     
 Solveig Alvik   

                             


 Solveig Elin Bru-Olsen 

                                                                      

   
Målfrid Brekke     

 

Rune Pytte Solum   

                                           

 
 Martin Fritzvold Hatlem

Trond Morstad

 

 

Tilbake