Månedens frivillige i juni

19.06.2018

Månedens frivillige i juni

SOLVEIG ALVIK

Hvordan er det å være frivillig i Helgerud Menighet?
Det er mange som bidrar for å skape all den aktiviteten som vi har i menigheten. Fremover vil du få møte noen av disse og få høre litt om hva arbeidet innebærer for dem.
 

Denne måneden forteller Solveig Alvik om sitt frivillige arbeid i menigheten:

Hvilke oppgaver gjør du som frivillig?
Som frivillig er jeg med i søndagsskolen og menighetsrådet

Hva liker du ved å være frivillig?
Søndagsskolens motto er «Jesus til barna». Det er noe som jeg også brenner for, og som jeg får anledning til å bidra med i søndagsskolen. Det er oppmuntrende når jeg ser at barna trives og at vi finner noen skatter sammen fra Bibelen. I menighetsrådet får jeg anledning til å være med å påvirke hvordan Helgerud kirke skal være for oss som går her. Ved å være frivillig blir jeg bedre kjent med andre i menigheten og vi har det sosialt sammen.

Hvorfor startet du som frivillig?
Jeg startet som frivillig i søndagsskolen fordi de hadde behov for nye ledere da barna var små.

Vil du si litt om deg selv? 
Jeg er 46 år og gift med Sverre. Vi bor på Kolsås og har fire barn mellom 11 og 17 år. På dagtid jobber jeg på Bekkelaget renseanlegg.

Har du en favoritt salme?
En av mine favorittsalmer er «Mitt hjerte alltid vanker». I tillegg er jeg glad i Salme 23. Begge uttrykker håp og glede, og minner meg på det jeg har i Jesus.

 

Intervju med tidligere Månedens frivillige 
Veronika Knudsen - mai 2018