Om oss


Vår visjon er: Helgerud menighet ønsker å være en åpen og fellesskapsbyggende menighet som skaper rom for undring, tro og tjeneste.

Helgerud menighet vil:

  • Skape fellesskap der den enkelte blir sett og verdsatt
  • Gi mennesker frimodighet til å definere seg som en del av det kristne felleskapet
  • Formidle det kristne budskapet i ord og handling slik at mennesker kommer til tro
  • Gi den enkelte mulighet til å vokse i sin tro
  • Utfordre til tjeneste og nestekjærlighet
  • Skape muligheter for engasjement og livsutfoldelse

Finn ansatte

 

Hvem er vi?

 

Sekretær

Solveig Andreassen

67500500

40442151

Send epost

Sokneprest

Ånund Hardang

67500627

91117719

Send epost

Menighetspedagog

Mari Almås Holen

67500500

Send epost

Kateket

Turid Skarbø

67500500

98267823

Send epost

Diakon

Jan Erik Solberg Johansen

92899462

Send epost

Kantor

Tim Stern

67500500

97736503

Send epost

Kapellan

Margrete Telhaug

67500500

40802599

Send epost

Sekretær

Annette Totland

67500500/625

404 42 181

Send epost

Kirkeforvalter i Helgerud og Tanum

Caroline Vesterberg

67500500

41026082

Send epost

Menighetsrådet består av

Kjersti Thoen leder
Berit Kristiansen,  nestleder
Ånund Hardang (sokneprest), fast medlem
Torill Grimstad Osberg, fast medlem (permisjon)
Kristin Inga Hulbak Skaar, fast medlem
Hane Elisabeth Kervel Fjørtøft, fast medlem  
Anne-Grethe Skjerve, fast medlem
Hans Morten Bruun, fast medlem
 
Bernhard Hesthag, varamedlem
Kaare Granheim, varamedlem
Jon Inge Schiager Kjernlie, varamedlem

Kontakt
Menighetsrådets leder: Mail
 

En feil har oppstått. Feil: DNNArticleList er for øyeblikket ikke tilgjengelig.