Sekretær

Solveig Andreassen

67500500

40442151

Send e-post

Sokneprest

Ånund Hardang

67500627

91117719

Send e-post

Menighetspedagog

Mari Almås Holen

67500500

Send e-post

Kateket

Turid Skarbø

67500500

98267823

Send e-post

Diakon

Jan Erik Solberg Johansen

92899462

Send e-post

Kantor

Tim Stern

67500500

97736503

Send e-post

Kapellan

Margrete Telhaug

67500500

40802599

Send e-post

Sekretær

Annette Totland

67500500/625

404 42 181

Send e-post

Kirkeforvalter

Birgit Johanne Wirgenes

40442152

Send e-post