Månedens frivillige i august

03.08.2018

Månedens frivillige i august

SOLVEIG ELIN BRU-OLSEN

Hvordan er det å være frivillig i Helgerud Menighet?
Det er mange som bidrar for å skape all den aktiviteten som vi har i menigheten. Fremover vil du få møte noen av disse og få høre litt om hva arbeidet innebærer for dem.
 

Denne måneden forteller Solveig Elin Bru-Olsen om sitt frivillige arbeid i menigheten:

Hvilke oppgaver gjør du som frivillig?
Det arbeidet jeg er engasjert i nå, er Tweens og kirkekaffen. Tidligere har jeg sittet i menighetsrådet og vært i arrangementskomiteen for Adventsmarkedet. 

Hva liker du ved å være frivillig?
Jeg tror at menighetsarbeid er viktig. Mye av menighetsarbeidet trenger frivillige for at det skal kunne drives, og dermed er man som frivillig med i fellesskapet av viktige dugnadsarbeidere. Det er jo meningsfullt! 

Hvorfor startet du som frivillig?
Det startet med at jeg ble utfordret til å stille til valg for menighetsrådet i 2009. Og så har ulike oppgaver og engasjement bygd på seg fra der.

Hvor mye tid bruker du på det frivillige arbeidet?
Vanskelig å si; det går opp og ned i ulike faser. Når Tweens-semesteret skal planlegges bruker jeg en god del tid på organisering. Foran hver samling er det praktiske forberedelser, og selve Tweens-kvelden tar gjerne fire-fem timer. Det å finne nok voksne til å være med kan være utfordrende, så om noen har lyst til å stille opp en fredagskveld og stort sett bare være tilstede (veldig enkel og hyggelig oppgave, egentlig!), blir jeg glad om dere tar kontakt! 
Kirkekaffejobben innebærer bare en liten bakeøkt hjemme i forkant samt noen timer før/etter gudstjenesten søndag. 

Vil du si litt om deg selv? 
Jeg er 45 år, gift og mor til tre. Jeg er utdannet kantor, men jobber som sjefssekretær på MF. Egne interesser er det foreløpig lite rom for å pleie, men når barna blir større har jeg kanskje lyst til å synge i kor eller spille i korps/storband. 

Har du en favorittsalme? Og hvorfor akkurat denne?
Jeg er veldig glad i salmer og kunne nevnt mange favoritter. Men skal jeg fremholde én her, velger jeg Svein Ellingsens "Vi rekker våre hender frem som tomme skåler".
Begrunnelsen tenker jeg gir seg selv om man leser hele salmen. Ellingsen har en helt egen evne til å gi ord som den enkelte kan gjøre til sine, ord som kan romme både svakhet og styrke, fortvilelse og håp. I tillegg har Trond Kverno gitt denne salmen en melodi som løfter og bærer ordene på en veldig fin måte.

Kontaktinfo: solveig.e.bru@gmail.com eller 40204546

 

Intervju med tidligere Månedens frivillige 
Solveig Alvik - juni 2018

Veronika Knudsen - mai 2018