Menighetsmøte 22.09 kl. 18.00


Gudstjenesteliturgien er på ny oppe til diskusjon og godkjenning hos biskopen.

 
Menighetsmøte 22.september kl.18.00 i Helgerud
 
Gudstjenesteliturgien er på ny oppe til diskusjon og godkjenning hos biskopen.
For Helgerud sin del blir det ikke mange store forandringer.
Gudstjenesteutvalget har arbeidet med et forslag som ligger ganske nært den lokale grunnordningen(liturgien) som vi bruker i dag. Det betyr at vi ønsker å fortsette med Iver Kleive sin musikkserie for høymessen. Vi forenkler Familiegudstjenesten noe også.
I en slik sak skal alle interesserte/medlemmer ha mulighet til å si sin mening.
Derfor har vi menighetsmøte.
Menighetsmøte har uttalerett. De merknader som kommer fram her vil menighetsrådet få.
Menighetsrådet skal lytte til merknadene før de sender sin søknad til biskopen.
Gudstjenesteutvalget sitt forslag legges ut her
I tillegg vil det komme noen lydfiler der en kan lytte til musikken. I god tid før menighetsmøte 22.september!
Vår kantor Tim Stern vil spille gjennom de ulike seriene.
 
Vel møtt!
 
Trykk på linken for å få laste ned et word dokument med den reviderte lokale grunnordningen:
 
Under finner du opptak av musikken til gudstjenesteliturgien:

Tilbake