Kirkevalget 2023


I september er det kirkevalg, her er listen over nominerte til menighetsrådet i Helgerud.

I september er det kirkevalg. Nominasjonskomitéen for Helgerud sokn har levert sine listeforslag til Kirkevalget 10. og 11. september 2023. Hvis du ønsker, kan du sammen med fire andre komme med forslag til supplerende kandidater innen 15. mai kl. 12.00.

Nominasjonskomitéens liste:

 1. Torill Grimstad Osberg
 2. Jon Inge Schiager Kjernlie
 3. Tom Eirik Bru-Olsen
 4. Tanja Kvalsvik
 5. Piriyanthy S. Skarbø
 6. Knut Ødegaard
 7. Målfrid Almelid Siggerud
 8. Siegfried Eisinger
 9. Roald Skaar
 10. Maren Awici-Rasmussen
 11. Jon Anders Bangsund

Nytt for Kirkevalget 2023 er muligheten til å gjennomføre supplerende nominasjon. Frem til 15. mai kl. 12.00 kan minst 5 stemmeberettigede forslagsstillere underskrive sitt forslag på kandidat som kan føyes til listen, jfr. Kirkevalgreglene § 8-1.

Tilbake