Tilrettelagt konfirmantundervisning


Vi ønsker å møte alle konfirmanter der de er, og legger gjerne til rette for ulike behov.
 

Mennesker er ulike og har forskjellige måter å lære på. Vi tilstreber å møte konfirmantene der de er, og med de ressursene de har. Der det er et ekstra behov for tilrettelegging, gjør vi det med glede! 
Tilrettelagt konfirmantundervisning kan ta ulike former, og vi utformer et opplegg som passer i dialog med foresatte, alt etter hva behovet er. For noen vil det fungere godt med enkel tilrettelegging, mens andre har det best med en-til-en-undervisning.

I Bærum har vi i mange år hatt et samarbeid om en egen konfirmantgruppe med behov for tilrettelagt undervisning. Denne gruppen har sine samlinger i Eiksmarka kirke, og det er konfirmasjon i mai. Om det heller er ønskelig med konfirmasjon i egen menighet, er også det en mulighet.
Det er ca. 10 samlinger, og strukturen er lik fra gang til gang. Vi øver mye på det som skal skje på konfirmasjonsdagen, for å skape trygghet og forutsigbarhet.
Kateketen fra hver enkelt menighet følger sin konfirmant. I tillegg er det med prest og organist.

Om du vil vite mer om hvordan vi kan legge til rette for en god konfirmasjonstid, ta kontakt med kateket Turid Skarbø.

Tilbake